Demolice

Naše společnost se specializuje na provádění kompletních demolic. Jde o demolice jak malých, jednoduchých, tak i rozsláhlých a náročných civilních i průmyslových objektů, a to jak zděných, tak i betonových a železobetonových. Demolice provádíme vždy s pomocí spolehlivé techniky určené právě k tomuto účelu jako jsou bagry, hydraulická bourací kladiva, ruční bourací kladiva aj. Demolice se snažíme vždy provádět v nejkratším možném termínu s maximálním možným zajištěním bezpečnosti při odstraňování objektů, vč. zkrápění proti prašnosti. Po demolici Vám můžeme rovněž poskytnout kompletní servis spočívající ve zpracování demoličních odpadů s pomocí jejich recyklace a případného využití při nové výstavbě.

Novinky
09
01
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
viz sekce kariéra
06
01
Výprodej Radlice
výprodej recyklátů z RS Radlice, viz ceník v sekci prodej materiálů
14
04
Recyklace po celé ČR
Vaše odpady zrecyklujeme po celé ČR. Naše společnost vlastní povolení pro recyklaci pro všechny kraje.