Recyklace

Demolice i zemní práce jsou propojeny s naší další činností, kterou je recyklace stavebních odpadů a výkopových zemin, jež stála na počátku vzniku naší společnosti. Recyklací zpracováváme všechny druhy sutí, kameniva, betonů, živic a výkopových zemin. Recyklace provádíme jak v místě stavby, kdy lze ušetřit nemalé finanční prostředky, tak i na střediscích, která se nacházejí jak v Praze, tak i mimo ni. Zkušenosti s recyklací máme také mimo území ČR. Filosofií naší činnosti recyklace stavebních odpadů je mimimalizace devastace životního prostředí, minimalizace vzniku skládek a návrat již jednou vzniklého materiálu znovu do oběhu. Výsledný produkt recyklace, tedy recyklát, je možné použít přímo na staveništi pro další výstavbu, a to buď na terénní úpravy či jako provizorní komunikace anebo zásypový materiál. Recyklace provádíme vlastní technikou, a to drtiči Hartl a Pegson anebo třídiči Finlay.

Novinky
16
09
Facebook
Sledujte aktuální dění na našich facebookových stránkách:   https://www.facebook.com/revitalbohemia/
06
01
Výprodej Radlice
výprodej recyklátů z RS Radlice, viz ceník v sekci prodej materiálů
14
04
Recyklace po celé ČR
Vaše odpady zrecyklujeme po celé ČR. Naše společnost vlastní povolení pro recyklaci pro všechny kraje.