Administrativní budova Keystone

Rok realizace: 2015
Prováděné práce: zemní a bourací práce
Předmět zakázky: vybourání základů a odvoz vytěženého materiálu
Objednatel: Soletanche ČR
Adresa objektu: Pobřežní ulice
Termín počátku realizace: únor 2015 - květen 2015
Objem zakázky: zemní práce etapově 5.900 m3 + bourání základů 476 m3
Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4