Administrativní objekt Přerost a Švorc

Rok realizace: 2015
Prováděné práce: zemní práce a demoliční práce
Předmět zakázky: vybourání základů a odvoz vytěženého materiálu
Objednatel: DTA Group s.r.o.
Adresa objektu: Veleslavínská ul., Praha 6
Objem zakázky: zemní práce 850 m3 + bourací práce 150 m3
Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5